Moderní, nízkoenergetické domy pro bydlení. Malé náklady na bydlení, vyhovujeme  novým požadavkům a předpisům. :-)

Projekční práce a vizualizace                    
- projekty rodinných a bytových domů, vizualizace
- přístavby,nástavby, rekonstrukce a půdní vestavby
- rekonstrukce bytových jader panelových objektů
- občanské stavby (stavby občanské vybavenosti)
- projekty průmyslových, zemědělských staveb
- studie využití alternativních zdrojů
- průkaz energetické náročnosti budovy
- návrhy staveb a interiérů, vizualizace
 Poradenství                            
- pomoc při výběru dodavatele
- výběr vhodného stavebního materiálu
- tepelně technické posouzení staveb
- řešení detailů
- výběr vhodných výplní otvorů
- výpočet tepelných ztrát budovy
Zprostředkovatelské služby
- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
- radonový průzkum
- zastupování stavebních firem
- energetický audit auditorem

AKCE pro  rok 2020 běží:
Kompletní projektová dokumenatce
za cenu smluvní
,rychle a kvalitně, provedeme 
vyřízení
územního a stavebního povolení.
 Zajistíme stavbu na klíč .
  1. Inženýrská činnost
- vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí;
- vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu
- ohlášení stavby a stavebního povolení
- stavební podnikatel, autorský dozor projektanta
  pro investora

Nově:   ODHADY  NEMOVITOSTÍ
na :     WWW.odhadycheb.cz    
 Pasport stavby                               
- digitalizace výkresové dokumentace
- zhotovení dokumentace stávajícího stavu
- Pasport stavby

Vizualizace stavby na místo zástavby:  

 Stavební zákon  č.225/2017 Sb.
 od 1.1.2018  již v platnosti.


                                        PDF - projekty
reklamabungalowbungalow

Stavební program:ceny ověřené realizací staveb   


Počítadlo.cz