2020 - Architektura, projekty servis-inženýring...
Dolnická 2513/13, Cheb

Průzkumy a inženýrská činnost

Zajistíme celkovou koordinaci Vašeho projektu.

Součástí projektu je i kompletace nutné dokumentace s projektem související.

Vyjádření institucí

◘ Vyjádření orgánů  a institucí

◘ Vyjádření provozovatelů sítí

Stavební úřad

◘ Vyřízení územního rozhodnutí a územního souhlasu

◘ Ohlášení stavby a stavebního povolení

Autorský dozor

◘ Autorský dozor projektanta
pro investora

Radonový průzkum
RADON – zdravotně nezávadná stavba ?

Před samotnou realizací stavby je povinnost stavebníka udělat radonový průzkum, platí pro celou republiku. Obzvlášť zde u nás na Chebsku, kde je výskyt radonu vyšší než jinde.

Na základě průzkumu projektant spočítá a navrhne protiradonové opatření stavby, velmi důležitá část projektu k zajištění zdravotně nezávadné stavby. Výpočet doloží do projektu stavby pro následnou kontrolu.

Zákonná povinnost projektanta pro navržení nezávadné stavby.


Protiradonových opatření podle ČSN 730601 a ČSN 730602.
„U novostaveb se doporučuje volit návrhovou hodnotu v intervalu
100 – 200 Bq/m3 a u
stávajících staveb v rozmezí 150 – 250 Bq/m3. Návrhová hodnota intenzity větrání nnh se u přirozeně větraných staveb uvažuje hodnotou 0,2 h–1. U staveb s nuceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota určí podle provozního režimu

nuceného větrání jako průměrná intenzita větrání v době užívání pobytového prostoru.“

Zprostředkovatelská činnost

Zabýváme se nejenom projekční činností, rádi Vám také zajistíme další služby.

Zaměření pozemku

Provádíme jak polohopisné, tak i výškopisné zaměření pozemku.

Zastupování

Zastoupíme Vás v jednání se stavební firmou.

Energetický audit

Zajistíme k Vaší stavbě energetický audit provedený certifikovaným auditorem.